ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
วันนี้: 24 Mon.Feb.2020
เวลาเปิดทำการ: จันทร์-ศุกร์ 7.30 -18.00 น. เสาร์-อาทิตย์ปิดบริการ
โทรศัพท์: 035-511-355 ต่อ 119


» สืบค้น บรรณานุกรม
แสดงบรรณานุกรม
ทรัพยากรใหม่
ทรัพยากรได้รับความนิยม
สืบค้นห้องสมุดอื่น
ข้อมูลส่วนตัวสมาชิก
วิธีการใช้งาน

ระบบสืบค้นข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (OPAC)

ยินดีต้อนรับสู่ระบบสืบค้นข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด
ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลทรัพยากรที่อยู่ในห้องสมุดได้ที่นี่

สืบค้นบรรณานุกรม โดยค้นจาก:หน้าหลักห้องสมุด | OPAC | คู่มือใช้งานจัดทำโดย สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(ปรับปรุงภาษาไทยและพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติมโดย จีระพล คุ่มเคี่ยม)
พัฒนาจาก OpenBiblio version 0.6.0 database version 0.6.0
Copyright © 2002-2005 Dave Stevens
under the GNU General Public License